Em dốt toán nhưng VTV đưa thông tin thế này có đúng không nhỉ

Em dốt toán nhưng VTV đưa thông tin thế này có đúng không nhỉ. Đọc mà toát mồ hôi….Nó tính kiểu gì mà tài thế chứ…..

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *