Cả nhà fb cho e hỏi ở khu vực từ thạch đà,tiến thịnh có lớp nào dậy đàn và dậy tiếng anh cho trẻ em 5t không ạ

Cả nhà fb cho e hỏi ở khu vực từ thạch đà,tiến thịnh có lớp nào dậy đàn và dậy tiếng anh cho trẻ em 5t không ạ. Hoặc là ở phúc yên cũng được. Cảm ơn cả nhà nhiều.
Up cái ảnh sẹc si này cho mát mẻ.

40 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *